IMG_0103
Cẩu nâng đầu
Chở cơ giới
Cẩu Xe Daewoo 3 Giò

XE TẢI HYUNDAI GẮN CẨU

Trọng lượng bản thân : 4005 kG
Phân bố : – Cầu trước : 2435 kG
– Cầu sau : 1570 kG
Tải trọng cho phép chở : 5300 kG
Số người cho phép chở : 3 người
Trọng lượng toàn bộ : 9500 kG

 

Danh mục: